tips Følg oss på facebook
Er det farlig å smøre ski?

Med bakgrunn i den oppmerksomhet som har fremkommet i TV, radio og aviser den siste tiden, ønsker SWIX SPORT AS å komme med en redegjørelse.
I de aktuelle miljøene anvendes produkter fra ulike produsenter, og vi vil innledningsvis presisere at det følgende bare gjelder våre produkter.

Det har helt siden slutten av 1980-årene kommet dokumentasjon om potensiell helsefare i forbindelse med arbeid i smøreboder, og problemet har blitt behandlet i medisinske tidsskrifter og rapporter. Dette falt sammen med introduksjonen av fluorcarboner som råvare, men også med det faktum at man på denne tiden i langrenn fikk de første «heltidssmørere», og løpere med et større antall ski som krevde behandling. (I alpin toppidrett var heltids servicepersonell for lengst en etablert yrkesgruppe.)

I Norge praktiseres EU-regelverk når det gjelder klassifisering og merking av farlige kjemikalier, og vi presiserer at Swix til en hver tid følger dette nøye.

Da Swix lanserte CERA F i 1987-88, ble det utført standardiserte, medisinske analyser ved frittstående, autoriserte laboratorier for å klassifisere produktet. Det ble utført undersøkelser av oral toxitet og hudirritasjon etter ISO-standardiserte metoder. Konklusjonen var entydig og klar, ikke merkepliktig for helseskade eller irritasjon.

Det Internasjonale Skiforbundets (FIS) utstyrskomité ønsket også å utføre en egen granskning. Teoretiske og eksperimentelle analyser ble utført ved Lehrstuhl für Physikalische Chemie, Universitat Kassel.

Deres konklusjon når det gjaldt helsefare var:
«Ved foreskrevet bruk (riktig arbeidstemperatur) er CERA F uskadelig». Det ble videre anbefalt å sørge for god ventilasjon i smørerommet.

De fant, i likhet med andre, at CERA F ved temperatur over 500ºC spaltes i giftige gasser, blant annet perfluoroisobutylen, og må således ikke utsettes for åpen flamme. Dette fremgår klart på emballasjen, og for å være på den sikre side, har vi satt 300ºC som en øvre grense. Dette er en temperatur som ligger langt over den grensen der sålematerialet, polyetylen, ødelegges.

Sammensetningen av CERA F har aldri vært noen hemmelighet, og Swix har gjentatte ganger dokumentert innholdet, senest i forbindelse med Sak 3/2004, brakt inn for Klagenemnden som ble opprettet i forbindelse med bestemmelser i den nye Miljøinformasjonsloven. For dem som måtte ønske å sette seg nærmere inn i fremstillingsprosessen, henvises til tidsskriftet «Chemistry and Industry», 4. aug. 1986, side 522-527.

Når det gjelder vanlige glidprodukter, basert på petroleumsvokser, er det heller ikke påvist giftighet. Bruk av stearinlys er sammenlignbart og godt undersøkt. Det refereres til «Studie zum Kerzenabbrand» SØFW-Journal, 16, 1994. Det vises også til «Eksponering før paraffinrøk og deres medicinska effekter», Arbetslivsinstitutet Umeå, 1990. Heller ikke denne undersøkelse kunne påvise giftige gasser, men kom med klare anbefalinger om yrkeshygieniske tiltak i smørebodene.

Vi vil ikke på noen måte bestride at det kan oppstå ubehag for yrkessmørere som ubeskyttet kanskje oppholder seg 12-14 timer i døgnet i dårlige ventilerte rom. Dette er et rent yrkeshygienisk problem, som i første rekke må tilskrives støvplager, som sannsynlig bare har blitt større de senere år i forbindelse med utstrakt bruk av roto-børster. Støvproblemer er noe man møter i en rekke andre bransjer, og disse må løses på yrkesteknisk måte. Som produsent har vi tydelig uttalt at vi ønsker å bidra til å klarlegge alle faremomenter forbundet med bruk av våre produkter. Vi har egne ansatte som er yrkessmørere, og som på renn arbeider under samme, til dels kritikkverdige, arbeidsforhold, og som vi selvfølgelig ønsker å beskytte på en profesjonell måte.

Vi vil tilslutt også påpeke et annet problem av helsemessig natur, nemlig bruk av løsemidler. Her har det opp igjennom tidene vært anvendt diverse kjemikalier som sikkert har vært svært effektive som løsemidler, men som i dag har vist seg å være meget skadelige. Det dreier seg her om de såkalte aromatiske hydrokarboner. SWIX benytter seg ikke av disse.

Swix har i dag to smøringsfjernere, Swix Skirens (lav-aromatisk hydrokarbon) og Swix Citrus Solvent (vegetabilsk d-limonen), begge merket i henhold til regelverket. Det har fra tid til annen kommet bemerkninger vedrørende lukten fra våre smøringsfjernere. Den har faktisk en funksjon, nemlig en påminnelse om at det er behov for ventilasjon.

I forbindelse med større renn må det kunne stilles spesifiserte krav til arrangørene slik at smørebodene får tilstrekkelig ventilasjon, avtrekk og størrelse. Yrkessmørere må informeres og ha ansvar for egen tilpasset beskyttelse og samtidig sørge for renhold, utlufting og korrekt bruk av produktene.

Print
SWIX FOKUS
Swix kjøper Skisporet AS
Swix blir majoritetseier i Skisporet.no, markedets ledende nettportal for nett og mobilbasert prepareringsstatus av langrennsløyper. Pressemelding - Swix kjøper Skisporet AS Pressemelding - Swix kjøper Skisporet AS 
Vasaloppet og Swix utvider samarbeidet
Vasaloppet vil fra og med sesongen 2014/15 utøke sitt samarbeid med Swix til også å innebefatte rollen som stavleverandør. Pressemelding Vasaloppet Swix Pressemelding Vasaloppet Swix 
Storsatsning fram mot VM i skiskyting i 2016
(Oslo, 3. juni 2014) I dag går startskuddet for Swix og Norges Skiskytterforbunds satsning fram mot VM i skiskyting 2016 i Holmenkollen. Rekruttering og breddeidrett er en viktig del av samarbeidet mellom NSSF og Swix. Sammen med skiskytterstjernene skal nye talenter løftes fram.

Fotokonkurranse!
Vi ønsker å kjenne på den gode følelsen i skisporet. Send oss dine beste bilder av langrennsløpere kledd i Swix teambekledning: hakon@original.no

Les mer om konkurransen her.

(1 / 5) Neste