Etisk handel og antikorrupsjon

Vårt samfunnsansvar er godt forankret hos alle ansatte i Swix og i morselskapet, Brav. Våre etiske retningslinjer er kommunisert til alle våre leverandører. Vi legger ned mye ressurser i å kartlegge leverandørkjeden og våre viktigste leverandører besøkes to ganger årlig for å sikre trygge arbeidsforhold og god kvalitet. Vi i Swix mener at vi selv kan gjøre mye for å påvirke produksjonen, for eksempel ved å legge ordre jevnt over sesongene og ved å ha fokus på god kvalitet og tidløse plagg. Forutsigbarhet, samarbeid og kvalitet er stikkord som beskriver vår innkjøpspraksis.

Etisk Handel

Våre retningslinjer tilsier at alle leverandører må forsikre oss om at vi ikke driver med barnearbeid , diskriminering, uetiske straffesanksjoner eller belaster det eksterne miljøet på en uønsket måte. Videre må alle våre leverandører garantere at medarbeiderne jobber på frivillig basis, mottar minimumslønn og ikke jobber flere timer enn de lokale reglene tilsier. De må ha forhandlingsrett og arbeidsplassen må tilfredsstille HMS krav.

Ledelsen hos våre leverandører er ansvarlig for å implementere de etiske retningslinjene gjennom aktiv kommunikasjon og jevnlig oppfølging. Våre etiske retningslinjer er en del av kontrakten vi har med leverandørene. Alle våre leverandører blir fulgt opp gjennom jevnlig besøk under produksjonen.

Swix jobber aktivt for å ha et helt åpent forhold rundt vårt samarbeid med alle våre leverandører. Vi er derfor positive  til å levere ut alle våre leverandørlister. For å beskytte våre leverandører mot for lett innsyn fra våre konkurrenter, ligger ikke listene på vår hjemmeside. De blir imidlertid sendt ut ved forespørsel.

Om du ønsker å lese mer om Brav sitt overordnede arbeid på bærekraft, kan du klikke her: https://brav.com/sustainability/

Antikorrupsjon og Code of Conduct

Her kan du lese mer om Brav og Swix holdninger til antikorrupsjon og code of Conduct: https://brav.com/code-of-conduct/

Samarbeidspartner IEH

Swix har vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) siden 2007. Gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke innsatsen for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Som medlem i IEH, har vi valgt å forplikte oss til å jobbe aktivt med forbedringer i kjeden og vi rapporterer årlig til IEH om vår utvikling med etisk handel arbeidet.

Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Her kan du lese årsrapporten fra IEH: http://etiskhandel.no/Artikler/13000.html