Helse og miljø

Swix skal benytte den mest miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig for å minimere vårt fotavtrykk i naturen. I tillegg har vi høyt fokus på miljøbevissthet i alle deler av vår produksjon. Alt fra valg av råvarer, til bruk av resirkulerbar emballasje og fokus på energiforbruk.

Skivoks og miljø

Ca. 95 % av glidvoks som blir påført, blir skrapt og børstet vekk før turen og håndtert som av avfall. De siste prosentene, sammen med festevoks, er det som potensielt kan ende i naturen. Det er viktig for oss at denne andelen har en minst mulig belastning på miljøet, og at produktene har en tilfredsstillende evne til å brytes ned.

Utfordringer knyttet til voksrester i naturen er i all hovedsak knyttet opp mot fluor, og dets kjemiske egenskaper. Avsnittene under belyser fluor i bruk innen skismurning, hva Swix gjør og hvordan vi ser på fremtiden.

Skisport og fluor

Etter at italienske miljøer fremstilte fluorforbindelser som kunne benyttes til skismøring på 80-tallet, har fluorinerte vokser og pulver vært en del av skisport på toppnivå. Fluor har unike vann- og smussavvisende egenskaper. Fluorforbindelser har også gode tørrfriksjonsegenskaper, og til sammen gjør dette at de er veldig egnet til bruk i skismøring.

Etter noen år oppdaget forskere at noen fluorforbindelser, som PFOS og PFOA, har egenskaper som gjør de lite miljøvennlige. Disse er derfor nå regulert av myndighetene. Produkter fra Swix er og har alltid vært i henhold til gjeldende lover og reguleringer.

Hva gjør Swix?

PFOS og PFOA har aldri vært benyttet som råvarer i skismøring fra Swix, men de oppstod som en forurensing i produksjonen. Dette skyldes C8-teknologien som ble benyttet i produksjonen av fluorforbindelsene. Etter hvert som kunnskapen om PFOA’s miljøpåvirkningen ble tilgjengelig, tok Swix beslutningen om å endre produksjonsteknologi og gå over til forbindelser med bedre miljøprofil.

Dette arbeidet startet tilbake i 2009 og etter flere år med testing og produktoptimalisering lanserte Swix i 2013 nye LF-glidere merket med FUTURE CERA®. 

FUTURE CERA® er Swix’ merking av produkter hvor man garanterer at produktet inneholder den mest miljøvennlige fluorteknologien som er tilgjengelig. SWIX var den første produsenten av skismøring som utnyttet denne teknologien uten tap av ytelse.

I 2013 startet Swix også opp prosjektet LowFriMat sammen med SINTEF, TOKO og italienske Miteni. Målsetningen var å identifisere forbindelser, med eller uten fluor, med en forbedret HMS-profil. Siden 2013 har forskning (Nilsson et.al.) vist at fluorforbindelsene som benyttes i glidvoks også kan brytes ned til PFOA dersom de er basert på gammel fluor teknologi (C8-teknologi).

Et av resultatene fra LowFriMat er at C8-teknologi i løpet av 2016 ble faset ut av Swix HF og Swix HFBW produkter. I dag er disse produktene i likhet med LF-gliderene merket FUTURE CERA® slik at de lett skal identifiseres av våre kunder som den mest miljøvennlige fluor teknologien på markedet.

PFOA og nasjonale reguleringer

Norske og tyske myndigheter tok i 2014 på egenhånd et initiativ for å regulere PFOA og PFOA-relaterte forbindelser (PFOA precursors). I 2016 kom også ECHA (European Chemicals Agency) på banen med et forslag til et enda mer omfattende og strengere regelverk, som vil ramme all C8 teknologi, inkludert fluorpulvere. Swix følger den videre utviklingen nøye og vil ligge forkant av nye reguleringer som måtte komme.

Framtiden

Swix har vært forut for reguleringene og lagt om teknologien tidligere enn nødvendig. Dette viser at vi tar samfunnsansvar og ønsker å drive bransjen i en mer miljøvennlig retning. Å fullstendig fase ut fluor i skismøring har vist seg som en krevende oppgave. 60% av alle SWIX vokser er allerede fluorfrie og vi jobber kontinuerlig med å øke denne andelen. Samtlige vokser som er fluorfrie har fått det grønne merket, FLUOR FREE. 

Ved å introdusere FLUOR FREE merket ønsker vi å trekke oppmerksomheten mot våre miljøvennlige og biologisk nedbrytbare produkter. Vi ser store muligheter innen felter som nanoteknologi, hybrid materialer samt overflate og ”coating”-teknologi. Våre gjennombrudd og fremskritt innen teknologi kommer kundene våre umiddelbart til gode. Swix kan derfor tilby svært miljøvennlige produkter uten fluor i alle kategorier skismøring, det være seg glider, festevokser, klistere eller vokser i ”easy wax” segmentet.

 

Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsaspektet er sentralt i all produktutvikling i Swix. Dersom du søker mer informasjon om produktene våre utover det som står på emballasje så kan du gå inn på linken under hvor du finner sikkerhetsdatablader for alle voksprodukter i vårt sortiment.

Sikkerhetsdatablader 

 

Smørevettregler

For private smøreboder (last ned våre Smørevettregler.pdf)

 • Bruk i størst mulig grad vokser og produkter som er miljøvennlige og nedbrytbare.
 • Sørg for god ventilasjon i smøreboden.
 • Benytt alltid maske med anbefalt filter (minimum A1P3) i forbindelse med legging og børsting av glidprodukter. Husk at svevepartikler holder seg i lufta en god stund.
 • Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring.
 • Benytt egnede hansker i forbindelse med håndtering av skirens og andre flytende produkter.
 • Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av smørejernet etter pålegging. Partikkelkonsentrasjonen øker med økende forskjell mellom smeltetemperatur og smørejerns-temperatur.
 • Unngå varmepistol og gassbrenner i smørebua. Bruk av disse verktøyene sammen med svevepartikler som inneholder fluor kan føre til dannelse av giftige gasser.
 • Røyking er forbudt i smørebua. Røyking og partikler er en svært skadelig kombinasjon.
 • Ikke spis eller drikk i smørebua.
 • Sørg for at smøreavfallet samles og kastes i restavfallet.
 • Vask hender etter at du er ferdig med smøring av skiene.