Råd og anbefalinger til deg som smører ski

Swix sine smørevettregler for private smøreboder.

 • Ha god ventilasjon i smøreboden
  Smøreboden bør ha en vifte som suger luft ut, samt en inngang der det kommer frisk luft inn. På denne måten sørger du for sirkulasjon i luften.  
 • Benytt alltid maske når du legger og børster glidprodukter 
  Masken må ha anbefalt filter (minimum A1P3). Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring. 

 • Unngå svevestøv
  Ved bruk av rotobørste, anbefaler vi å bruke en med innebygget avsug. Denne fjerner så godt som alt svevestøv. Kobles rett i støvsuger.
 • Forsiktig bruk av smørejernet
  Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av smørejernet etter pålegging. Partikkelkonsentrasjonen øker med økende forskjell mellom smeltetemperatur og smørejerns-temperatur. 

 • Benytt egnede hansker ved håndtering av skirens og andre flytende produkter.

 • Ikke røyk i smøreboden
  Røyking og partikler er en svært skadelig kombinasjon. 
 • Ikke spis eller drikk i smøreboden

 • Sørg for at avfallet samles og kastes i restavfall.

 • Vask hender etter at du er ferdig med smøring av skiene

 

Lykke til med prepping av ski. Vil du har flere tips og triks fra Swix?
Sjekk ut våre videoer på Swix School.