Smørevettregler for private smøreboder

Se våre smørevettregler for hvordan du best beskytter deg i smørebua!

 • Bruk i størst mulig grad vokser og produkter som er miljøvennlige og nedbrytbare.

 • Sørg for god ventilasjon i smøreboden.

 • Benytt alltid maske med anbefalt filter (minimum A1P3) i forbindelse med legging og børsting av glidprodukter. Husk at svevepartikler holder seg i lufta en god stund.

 • Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring.

 • Benytt egnede hansker i forbindelse med håndtering av skirens og andre flytende produkter.

 • Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av smørejernet etter pålegging. Partikkelkonsentrasjonen øker med økende forskjell mellom smeltetemperatur og smørejerns-temperatur.

 • Unngå varmepistol og gassbrenner i smørebua. Bruk av disse verktøyene sammen med svevepartikler som inneholder fluor kan føre til dannelse av giftige gasser.

 • Røyking er forbudt i smørebua. Røyking og partikler er en svært skadelig kombinasjon.

 • Ikke spis eller drikk i smørebua.

 • Sørg for at smøreavfallet samles og kastes i restavfallet.

 • Vask hender etter at du er ferdig med smøring av skiene.

 

Last ned våre smørevettregler for private smøreboder som pdf: Smørevettregler.pdf

smorebua.jpg