Strategier og mål

Forskning har vært Swix’ viktigste satsingsområde siden oppstarten i 1946. Det kontinuerlige fokuset på en stadig forbedring og utvikling av eksisterende og ny teknologi, har holdt Swix i verdenstoppen innen blant annet skisport, voks, utstyr, staver og tekstil.

Mål

Som leverandør av sportsutstyr, er vi opptatt av miljøbevissthet og samfunnsansvar. Det er viktig for oss å sikre gode arbeidsforhold for arbeiderne som utvikler våre produkter. Med vårt etisk handel arbeid støtter vi opp under menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og utvikling i hele verdikjeden. Swix skal være ledende på miljø, og det gjør vi ved å benytte den mest miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig. Det handler både om vårt nære forhold til naturen og at vi bryr oss om hverandre.

Våre produkter og merkevarer

 • Våre kunder skal føle at produktene vi lager er trygge å bruke. Våre produkter og merkevarer skal videre skape et positivt omdømme knyttet til miljø og moral
 • Skal være godt innenfor alle gjeldende og fremtidige miljøkrav og bidra til nedbygging av uønskede stoffer i naturen
 • Skal være sikre å bruke for våre kunder, samt sikre å produsere og håndtere for våre omgivelser
 • Skal produseres på en slik måte at god dyrevelferd ivaretas

Etisk handel og antikorrupsjon

 • Vi vil jobbe aktivt for at våre produkter produseres i tråd med anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn
 • Vi søker spesielt å bidra til utryddelse av: Tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen
 • Vi har nulltoleranse for korrupsjon
 • Her kan du lese mer om Brav og Swix holdninger til antikorrupsjon og Code of Conduct

Strategi

Gjennom et tett samarbeid med forsknings og helseinstitusjoner, ønsker SWIX å være et forbilde for godt arbeidsmiljø og miljøorienterte holdninger.

Strategi for miljø og helse

 • Swix vil skape sunne arbeidsplasser både for sine ansatte og for brukerne av deres produkter
 • Kundene skal få informasjon om hvordan bruke produktene på den mest miljøvennlige måten
 • Produktene skal ikke forurense miljøet
 • Swix skal jobbe for å bedre klimaet
 • Samarbeidspartnerne skal operere med de samme etiske retningslinjer som Swix
 • Kundene skal kunne oppleve de gode helse- og miljømessige verdiene som selskapet har.

Strategi for voks


Miljømerking av skismøring

 • Swix tilbyr fluorfri skismøring i alle produktkategorier enten det er glider, festevoks eller klister
 • Fra sesongen 17/18 introduserer Swix miljømerket «Fluor Free» på forpakningene
 • Miljømerkingen skal øke bevisstheten rundt de fluorfrie alternativene og hjelpe forbrukeren å ta miljøvennlige valg
 • Swix vil fortsette å merke fluorprodukter med C6-teknologi med Future Cera merket. Dette merket viser at produktene benytter fluorteknologien med best miljø- og helseprofil
 • Swix vil fortsette arbeidet med å merke produktene til det beste for kunden og miljøet
 • For fluorfrie alternativer, se etter dette merket:

FluorFree high resolution.jpg


Avfallshåndtering

 • Mer enn 90% av smøringsavfallet ender som avskrap i smøreboden. For å sikre at dette avfallet ikke slippes ut i naturen, er det viktig at avfallet blir samlet og lagt i restavfallet. Avfallet går da til forbrenning ved et avfallshåndteringsanlegg.
 • Swix vil rettlede kunder og forbrukere om riktig avfallshåndtering slik at avtrykket av fluorholdig skismøring blir minst mulig.
 • Swix har vært en pådriver for innføring av miljøavgift på Skiforbundets arrangementer. Dette vil føre til at smøringsavfallet blir håndtert på en forsvarlig måte, gjennom lokale renovasjonsaktører.


Arbeidsmiljø og personlig verneutstyr (Se mer under arbeidsmiljø)

 • Swix sørger hvert år for å informere kunder om arbeidsmiljøtiltak og personlig verneutstyr gjennom flere hundre smørekurs, opplæring av butikkpersonale, sosiale media og nett
 • Swix har sammen med Folkehelse instituttet og Skiforbundet utarbeidet retningslinjer for skismørere om hvordan man best beskytter seg mot støv og kjemikalier
 • Swix tilbyr personlig verneutstyr med høy kvalitet og riktig beskyttelsesgrad


Forskning på fluorfrie alternativer

 • Over 70% av våre produkter er allerede er fluorfrie. Vi i Swix ser det som en forpliktelse å gjøre bransjen mer miljøvennlig og gå foran i utfasing av skadelige miljøforbindelser i skismøring
 • Swix har siden 2014 jobbet sammen med SINTEF om prosjektet LowFriMat for å finne alternativer til skismøring og fase ut helseskadelig C8-fluorteknologi som er relatert til PFOA
 • Fra og med 2017 er all C8-teknologi faset ut i produksjonen på Lillehammer. Det har blitt fjernet fluor fra flere tidligere fluorholdige produkter
 • Arbeidet i LowFriMat videreføres i det svenske POPFREE prosjektet hvor flere store virksomheter innen mange bransjer som papir-, tekstil- og malingsindustrien kommer sammen for å løse fluorproblematikken