Løperavtaler sesongen 2020/2021

Utvelgelseskriteriene baserer seg konsekvent på resultater fra sesongen 2019/20. Løperavtalen er personlig for løperen det gjelder, og direkteleveres utøveren så sant ikke annet er avtalt. En inngått løperavtale er gjensidig bindende for hele kommende sesong. Løpere med avtale gjennom team eller skigymnas får ikke dobbelt levert utstyr. Alle kriteriene tar utgangspunkt i individuelle resultater. Hvis løper får levert gratis utstyr via andre Swixsponsorater, vil det ikke bli levert dobbelt med utstyr.

Vi har dessverre ikke mulighet til og dele ut noen flere løperavtaler for kommende sesong.