K65C Uni quick klister ,150ml

Rask pålegging uten søl

Universal hurtigklister som er lett å legge på.

kr 149,00
  • 3 dager

Detaljer

  • Hurtigklister
  • Grovkornet påskesnø
  • For deg som går på tur
  • Rask pålegging uten søl

K65C Uni quick klister ,150ml

Hurtigklister med applikator. Temperaturområde -5°C til +10°C. Løsningen for rask klisterpålegging f.eks. i påsken. Ideelt når du allerede er ute i sporet og trenger mer smøring.

Fare

H-nummer: H222, H229, H315, H412

FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Netto vekt (kg):0.2
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance