N12C Skin wax Aerosol.150ml.

Hindrer ising og gir bedre glid

Hendig fellevoks for topptur som motvirker kladding og gir bedre glid.

149 kr

  Detaljer

  • Impregnering
  • For randonee feller
  • For topptur entusiaster
  • Hindrer ising og gir bedre glid

  N12C Skin wax Aerosol.150ml.

  Fellevoks for randonée og toppturer. Brukes på fellene for å hindre ising og kladding, og gi bedre glid. Smussavstøtende. Passer alle snøforhold. Aerosol med applikator.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H315, H336, H411

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.14
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance