N3NC Easy glide, 80ml

Reduserer risikoen for ising og gir bedre glid

Få det beste ut av de smørefrie skiene dine på en enkel måte.

129 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Hurtigglider
  • For smørefrie ski med skjellmønster
  • For deg som vil ha en bedre skiopplevelse
  • Reduserer risikoen for ising og gir bedre glid

N3NC Easy glide, 80ml

Easy Glide for smørefrie ski. Brukes til vedlikehold av sålene på smørefrie ski for å opprettholde gliden. Reduserer også ising og kladding i festesonen. Dekker alle temperaturområder. Flaske med applikator. Legg Easy Glide på hele skisålens lengde, også i festesonen.

Fare

H-nummer: H225, H315, H319, H335, H336

FAREANGIVELSE: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.07
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance