N4C Schuppen spray, 150ml

Reduserer risikoen for ising og gir bedre glid

Få det beste ut av de smørefrie skiene dine på en enkel måte.

149 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Hurtigglider
  • For smørefrie ski med skjellmønster
  • For deg som vil ha en bedre skiopplevelse
  • Reduserer risikoen for ising og gir bedre glid

N4C Schuppen spray, 150ml

Easy Glide spray for smørefrie ski. Brukes til vedlikehold av sålene på smørefrie ski for å opprettholde gliden. Reduserer også ising og kladding i festesonen. Dekker alle temperaturområder. Legg Easy Glide på hele skisålens lengde, også i festesonen.

Fare

H-nummer: H222, H229, H315, H336, H411

FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.14
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance