V50LC Violet grip spray 0/-3C, 70ml

Flytende festevoks som sprayes på skiene

Festevoks på spray som gir feste under skiene rundt null grader.

149 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Festevoks på spray
  • For forhold rundt 0 grader
  • Fluorfri
  • Raskt og enkelt

V50LC Violet grip spray 0/-3C, 70ml

Fiolett festespray, 0°C til -3°C. Flytende festespray som dekker temperaturområdet rett under null grader på ny- og finkornet snø. Et renslig og tidsbesparende alternativ som gir pålitelig feste. "Opp-ned"-spraydyse som gir bedre kontroll ved pålegging. Legg tynt på.

Fare

H-nummer: H222, H229, H315, H336, H411

FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.06
  • Kjønn:NoRelevance