V60LC Red grip spray 0/+3C, 70ml

Flytende festevoks som sprayes på skiene

Festevoks på spray som gir feste under skiene ved varme forhold.

  Detaljer

  • Festevoks på spray
  • For varme forhold
  • For deg som smører ski
  • Raskt og enkelt

  V60LC Red grip spray 0/+3C, 70ml

  Rød festespray, 0°C til +3°C. Flytende festespray som dekker temperaturområdet ved null grader og noe mildere på ny- og finkornet snø. Et renslig og tidsbesparende alternativ som gir pålitelig feste. "Opp-ned"-spraydyse som gir bedre kontroll ved pålegging. Legg tynt på.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H315, H336, H411

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.06
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance