I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

Tar liten plass på tur

Effektiv skirens saviett for fjerning av festevoks og klister.

49 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Savietter med skirens
  • Til rengjøring av ski
  • For deg som smører ski
  • Tar liten plass på tur

I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

Skirens saviett i fleece for rengjøring av ski. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før man rengjør med savietten.

Fare

H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.08
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance