I62C Base Cleaner aerosol 150 ml

Praktisk størrelse

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

kr 99,00
 • 3 dager

Detaljer

 • Skirens spray
 • Til rengjøring av ski
 • For deg som smører ski
 • Praktisk størrelse

I62C Base Cleaner aerosol 150 ml

Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Spray på sålen, fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape, og tørk av med Fiberlene papir. Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Ingen sterk lukt.

Fare

H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066

FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

 • Fluorfri:
 • Flytende:
 • Netto vekt (kg):0.14
 • Netto volum (l):0
 • Kjønn:NoRelevance

  Skriv en omtale

  Skriv en omtale