I64C Base Cleaner liquid 500 ml

Drøy i bruk

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

119 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Skirens
  • Til rengjøring av ski
  • For deg som smører ski
  • Drøy i bruk

I64C Base Cleaner liquid 500 ml

Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir. Den aktive ingrediensen i denne flytende skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Ingen sterk lukt.

Fare

H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.6
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance