Glide Wax Cleaner, 500ml

Renser glidsonen på skiene dine.

Skånsom rens som rengjør og smører glidsonen på en skisåle

  Detaljer

  • Skirens for glidsonen(e)
  • Til rengjøring av ski
  • Fluorfri
  • For deg som smører ski

  Glide Wax Cleaner, 500ml

  Rensemiddel for racing- og universal-glidere,. Renser sålen på en skånsom og effektiv måte. Etter rens vil sålen være mer mottakelig for nye glidprodukter som vil trenge dypere inn i sålen. Til bruk kun i glidsonen(e). Medfører ingen hard mekanisk belastning av belegget og ingen slitasje på steinslipen i sålen. Legg på med Fiberlene. Gni med hvit nylonbørste mens sålen ennå er våt. Tørk sålen med en tørr Fiberlene-fille. La skien tørke i 5 - 10 minutter. Børst lett med stålbørste (eller Roto stålbørste) før ny pålegging av glidvoks.

  Fare

  H-nummer: H225, H304, H319, H336, H412, EUH066

  FAREANGIVELSE: Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.47
  • Opprinnelsesland:Norway