I62C Base Cleaner aerosol 150 ml

Skirens på sprayboks for å fjerne skismøring

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

99 kr

  Detaljer

  • Skirens spray
  • Til rengjøring av ski
  • Fluorfri
  • For deg som smører ski

  I62C Base Cleaner aerosol 150 ml

  Skirens for rengjøring av skisåler samt voks- og klisterfjerning. Spray på sålen, fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape, og tørk av med Fiberlene-papir. Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Nesten luktfri.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.17
  • Kjønn:NoRelevance