I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

Skirens på sprayboks m/applikator for å fjerne skismøring

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

  Detaljer

  • Skirens spray med applikator
  • Til rengjøring av ski
  • For deg som smører ski
  • Fjerner festevoks og klister

  I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

  Skirens med Fibertex renseapplikator for rask fjerning av smøring. For rengjøring av skisåler samt voks- og klisterfjerning. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skirensen/skrubben brukes. Tørk til slutt av med Fiberlene-papir. Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Ingen sterk lukt.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.18
  • Kjønn:NoRelevance