I74C Citrus basecleaner, 500ml

Rens for å fjerne skismøring

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

149 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Skirens med citrus
  • Til rengjøring av ski
  • For deg som smører ski
  • Fjerner festevoks og klister

I74C Citrus basecleaner, 500ml

Skirens basert på ekstrakt fra sitrusfrukter, som er et effektivt løsemiddel. For rengjøring av skisåler samt voks- og klisterfjerning. Fjern først så mye smøring som mulig med en skrape. Fukt et stykke Fiberlene-papir med skirens og gni til smøringen/skitten er oppløst. Tørk av med en tørr Fiberlene-fille. Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Lukt av sitrus.

Fare

H-nummer: H226, H304, H315, H317, H410

FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.6
  • Kjønn:NoRelevance