I74N Citrus basecleaner, 500ml

Renser festesonen på skiene dine.

Fjerner festevoks og klister under langrennsski.

  Detaljer

  • Fjerner både tørrvoks og klister
  • Lang holdbarhet
  • Passer til alle nivåer.

  I74N Citrus basecleaner, 500ml

  Skirens basert på ekstrakt fra sitrusfrukter, som er et effektivt løsemiddel. For rengjøring av skisåler samt voks- og klisterfjerning. Fjern først så mye smøring som mulig med en skrape. Fukt et stykke Fiberlene-papir med skirens og gni til smøringen/skitten er oppløst. Tørk av med en tørr Fiberlene-fille. Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Lukt av sitrus.

  Fare

  H-nummer: H226, H304, H315, H317, H410

  FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.49
  • Opprinnelsesland:Norway