Glide Wax Cleaner, 500ml

Gir raskere ski

Skånsom rens som rengjør og smører glidsonen på en skisåle

499 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Skirens for glidsone
  • Til rengjøring av ski
  • For deg som smører ski
  • Gir raskere ski

Glide Wax Cleaner, 500ml

Rensemiddel for racing - og universal glidere, som forbedrer gliden og renser sålen på en effektiv måte. Kun for glidsonen(e). Medfører ingen hard mekanisk behandling av belegget og ingen slitasje på steinslipen i sålen. Legg på med Fiberlene. Børst med hvit nylonbørste mens det ennå er vått. Tørk sålen ren med Fiberlene. La det tørke i 5 - 10 minutter. Børst med stålbørste (eller Roto stålbørste).

Fare

H-nummer: H225, H304, H319, H336, H412, EUH066

FAREANGIVELSE: Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.47
  • Netto volum (l):0
  • Opprinnelsesland:Norway