I74C Citrus basecleaner, 500ml

Drøy i bruk

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

149 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Skirens med citrus
  • Til rengjøring av ski
  • For deg som smører ski
  • Drøy i bruk

I74C Citrus basecleaner, 500ml

Skirens som inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel. For rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir. Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter.

Fare

H-nummer: H226, H304, H315, H317, H410

FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.6
  • Netto volum (l):0
  • Kjønn:NoRelevance