• #Alpin racing
  • Slik prepper du ski før renn

    Lær hvordan du klargjør ski for renn. En generell beskrivelse som benyttes av servicemenn innen World Cup.

    Produkter i video