#Langrenn racing

Pålegging av glider med smørejern

Lær hvordan du glider ski med smørejern. Dette er en generell beskrivelse av metoder, benyttet av servicemenn på topp nivå.