En kolleksjon utviklet for høy intensitet i kalde forhold.