I61C Base Cleaner aerosol 70 ml

I61C Cмывка, аэрозоль 70 мл

Экологически безопасная смывка аэрозоль.

  Details

  • Без сильного запаха
  • Безопасны для здоровья в связи с использованием нелетучих растворителей
  • Надежная, долговечная упаковка

  I61C Base Cleaner aerosol 70 ml

  Fare

  : H222, H229, H336, H412, EUH066

  : Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Net weight (kg):0.06
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance