I74C Citrus basecleaner, 500ml+C1

Drøy i bruk

  Информация о продукте

  I74C Citrus basecleaner, 500ml+C1

  Fare

  H-sentence number: H226, H304, H315, H317, H410

  H-sentence: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Тех. характеристики

  Wax

  • Flour Free:
  • Liquid:
  • Net Weight:0.6
  • Net Volume:0
  • Gender:NoRelevance

  General

   Отзывы
   0
   0 Отзывы

   Отзывы покупателей