I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

I60C Салфетка для очистки лыж

Салфетка для очистки одной пары лыж.

  Details

  • 12 мл (5 шт. в упаковке)

  I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

  Для очистки протрите базу лыжи, боковины и верхнюю часть.

  Fare

  : H226, H304, H336, H412, EUH066

  : Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Net weight (kg):0.08
  • Gender:NoRelevance