I74C Citrus basecleaner, 500ml

I74C Cмывка жидкая с цитрусовым запахом, 500 мл

Растворитель - смывка для мазей держания на цитрусовой основе.

  I74C Citrus basecleaner, 500ml

  Растворитель - смывка для мазей держания на цитрусовой основе.

  Fare

  : H226, H304, H315, H317, H410

  : Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Net weight (kg):0.6
  • Gender:NoRelevance