I68C Base Cleaner liquid 2,5l

Смывка жидкая, 2500 мл

Смывка жидкая, 2500 мл

  Информация о продукте

  I68C Base Cleaner liquid 2,5l

  Fare

  H-sentence number: H226, H304, H336, H412, EUH066

  H-sentence: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  Тех. характеристики

  Wax

  • Flour Free:
  • Liquid:
  • Net Weight:2.7
  • Net Volume:0
  • Gender:NoRelevance

  General

   Отзывы
   0
   0 Отзывы

   Отзывы покупателей