KB20C Base klister spray, 70ml

Зеленый базовый клистер спрей, флакон 70 мл.

Для подмерзшего крупнозернистого (старого) снега и для мокрого зернистого снега.

  KB20C Base klister spray, 70ml

  Для подмерзшего крупнозернистого (старого) снега и для мокрого зернистого снега.

  Fare

  H-sentence number: H222, H229, H315, H336, H411

  H-sentence: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • FluorFree:
  • Net weight (kg):0.08
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance