N3NC Easy glide, 80ml

Жидкость для лыж с насечками.

Эмульсия c аппликатором.

  Details

  • Флакон 80 мл

  N3NC Easy glide, 80ml

  Эмульсия с аппликатором.

  Fare

  H-sentence number: H225, H315, H319, H335, H336

  H-sentence: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  • FluorFree:
  • Liquid:
  • Net weight (kg):0.07
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance