F7LNC Violet liquid glide 1/-6,80ml

Фиолетовая мазь скольжения, упаковка 80мл, температурный диапазон +1°С…-6°С.

Эмульсия на широкий зимний температурный диапазон, близкий к точке замерзания. Для любого типа снега.

  F7LNC Violet liquid glide 1/-6,80ml

  Эмульсия на широкий зимний температурный диапазон, близкий к точке замерзания. Для любого типа снега.

  Fare

  H-sentence number: H225, H315, H319, H335, H336

  H-sentence: Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  • FluorFree:
  • Liquid:
  • Net weight (kg):0.15
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance