N4C Schuppen spray, 150ml

Жидкость для лыж с насечками.

Спрей. Флакон 150 мл.

  N4C Schuppen spray, 150ml

  Спрей. Флакон 150 мл.

  Fare

  : H222, H229, H315, H336, H411

  : Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Net weight (kg):0.14
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance