Nytt mätsystem för Swix-stavar från säsongen 22/23

Swix ändrar sättet att mäta stavlängder. Bilden är tagen under testning av flera nya stavar från Swix.

Stavens längd mäts nu till toppen av remmen. Tidigare mättes stavlängden till handtagets topp, alltså längre upp. Detta säkerställer att du får samma längd på stavarna oavsett vilken typ av handtag du använder.

Swix gör denna ändring för att mätsystemet ska vara kompatibelt med FIS föreskrifter kring maxlängd på stavar på tävlingar.

FAQ – Vanliga frågor om nya stavlängder

  Varför ändrar Swix-mätsystemet på sina stavar?

  Det finns två huvudsakliga orsaker till att mätsystemet behöver ändras:

  1. Längden som nu är tryckt på staven motsvarar stavens effektiva längd. Längden kommer då att vara densamma oavsett vilket handtag du väljer.
  2. Det nya mätsystemet liknar sättet som stavar mäts enligt reglerna definierade av FIS.

  Vad är nytt?

  • Stavlängden mäts från remmens ovansida. Tidigare mättes detta från handtagets ovansida
  • Detta gör att systemet är kompatibelt med FIS:s föreskrifter
  • Du får samma längd oavsett stavens handtag

  Vilka stavar gäller detta?

  Ändringen kommer att gälla nästan alla längdstavar. Undantaget är barnstavar och turstavar.

  Osäker på om en stav har en gammal eller ny längdmätning? Leta efter den röda etiketten ”new length” på Swixsport.com.

  Vad innebär det för mig som turåkare?

  För dig som är en van turåkare spelar det ingen roll, om du inte ska köpa nya stavar. Ska du förnya dina 155 cm-stavar blir rätt längd 150 efter det nya mätsystemet.

  Vad betyder det för mig som åker i tävlingar som t.ex. Birken och Vasaloppet?

  Det blir mycket lättare att välja rätt stavlängd. Om du får gå med 155 cm stavar (utifrån FIS-reglerna) kan du köpa stavar markerade med 155 cm. Du behöver inte längre räkna om stavlängden till FIS längdregler.

  Ska jag byta ut mina gamla stavar mot nya på grund av det nya mätsystemet?

  Nej, det behövs inte.

  Hur vet jag om jag har ett nytt eller gammalt mätsystem?

  Ungefär alla längdstavar lanserade från och med säsongen 22/23 har det nya mätsystemet. Om du är tveksam kan du mäta om den markerade längden motsvarar längden från spets till remfäste.

  Jag har köpt ett par Triac 4.0-stavar hösten 2021. De här är 155 cm. Nu har jag knäckt den ena staven och behöver en ny. Vilken längd ska jag beställa efter det nya systemet för att matcha staven jag redan har?

  För att matcha din 155 cm stav från 2021 behöver du beställa 152,5 cm och kapa 1,5 cm

  Betyder det nya mätsystemet att jag egentligen kunde använda 2,5 cm längre stavar i tävlingar? T.ex.. Enligt FIS-reglerna får jag max ha 157,5 cm. Kan jag då köpa 160 cm stavar?

  Ja.

  Blir stavarna jag hade före lika långa som de nya stavarna jag köper?

  Nej, standardlängderna på stavarna kommer inte att vara exakt lika långa. Med standardlängd menar vi de längder du kan köpa i butik.

  I det nya mätsystemet mäter vi stavens längd från spetsen till remmens fäste. Tidigare mättes stavens längd till toppen av staven. Remmen är fäst 4 cm lägre än mätpunkten som användes tidigare, alltså toppen av staven. Det innebär att stavar som är markerade med t.ex. 155 cm efter det gamla systemet kommer att mäta 151 cm efter det nya mätsystemet (155 cm – 4 cm = 151 cm).

  För att stavarna med det nya mätsystemet skulle bli exakt lika långa som med det gamla systemet var vi därför tvungna att starta med standardlängder på 151 cm, 153,5 cm, 156 cm, 158,5 cm osv. vilket naturligtvis inte är särskilt ändamålsenligt.

  Således: Dina gamla stavar markerade med längd 155 cm motsvarar nya stavar på 151 cm. Eftersom 151 cm inte är en standardlängd måste du välja mellan nya stavar på 150 cm som då blir 1 cm kortare än dina gamla stavar, eller 152,5 cm (givet att stavmodellen har 2,5 cm längdintervall) som ev. blir 1,5 cm längre än dina gamla stavar.

  Om det är mycket viktigt för dig att ha exakt lika långa stavar som tidigare måste du köpa 152,5 cm stavar och skära dem med 1,5 cm.

  Blir stavene jeg hadde før like lange som de nye stavene jeg kjøper?

  Nei, standardlengdene på stavene vil ikke være helt like. Med standardlengde mener vi lengdene du får kjøpt i butikk. 

  I det nye målesystemet, måler vi stavlengden fra tuppen og opp til festet av stroppen. Tidligere ble stavlengden målt til toppen av staven. Stroppen er festet 4 cm lavere enn målepunktet som ble brukt tidligere, altså toppen av staven. Det vil si at staver markert med f.eks. 155 cm etter det gamle systemet, vil måle 151 cm etter det nye målesystemet (155cm - 4cm = 151 cm).  

  For at stavene med det nye målesystemet skulle blitt nøyaktig like lange som med det gamle systemet måtte vi derfor ha startet med standardlengder på 151 cm, 153.5 cm, 156 cm, 158.5 cm etc. noe som naturligvis ikke er spesielt hensiktsmessig.

  Derfor: Dine gamle staver markert med lengde 155 cm tilsvarer nye staver på 151 cm. Siden 151 cm ikke er en standardlengde må du velge mellom nye staver på 150 cm, som da blir 1 cm kortere enn dine gamle staver, eller 152.5 cm (gitt at stavmodellen har 2.5 cm lengdeintervaller) som evt. blir 1.5 cm lengre enn dine gamle staver.

  Hvis det er veldig viktig for deg å ha nøyaktig like lange staver som tidligere er du nødt til å kjøpe 152.5 cm staver og kutte dem med 1.5 cm.

Se även:så hittar du rätt stavar för din nivå