Glide Wax Cleaner, 70ml

Rengör skidornas glidzon

Skonsam och effektiv rengöring för glidzonen.

119 kr

  Detaljer

  • Skidrengöring för glidzonen
  • Förbättrar den nya vallans vidhäftning och slitstyrka
  • Ett måste i vallaboden
  • Pumpsprej

  Glide Wax Cleaner, 70ml

  Rengöring för tävlings- och universalglidvallor Rengör belaget på ett skonsamt och effektivt sätt. Efter rengöring är belaget mer mottagligt för nya glidprodukter som tränger djupare in i belaget. Endast för användning i glidzonen. Medför inte någon hård mekanisk påfrestning på belaget eller slitage på belagsstrukturen. Applicera med Fiberlene. Gnugga med en vit nylonborste medan belaget fortfarande är vått. Torka belaget med torr Fiberlene. Låt skidan torka i 5–10 minuter. Borsta lätt med en stålborste (eller Roto-stålborste) innan ny glidvalla appliceras.

  Fara

  H-nummer: H225, H319, H336, H412, EUH066

  Varningar: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  • Fluorfri:
  • Vätska:
  • Nettovikt (kg):0.08
  • Tillverkningsland:Norway