I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

En förpackning med 5 rengöringsdukar för att ta bort valla från skidor

Effektiv skidrengöringsduk för borttagning av klibbiga valla- och klisterrester.

  Detaljer

  • Dukar med skidrengöring
  • För rengöring av skidor
  • För skidvallare
  • Tar liten plats när du är på språng

  I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

  Skidrengöringsduk för rengöring av skidor. Ta bort så mycket valla som möjligt med en sickel innan du rengör med duken.

  Fare

  H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

  Varningar: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Vätska:
  • Nettovikt (kg):0.08
  • Kön:NoRelevance