I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

Skidrengöringssprej med applikator för att ta bort skidvalla

Effektivt skidrengöringsmedel för borttagning av fästvalla och klister.

99 kr

  Detaljer

  • Skidrengöringssprej med applikator
  • För rengöring av skidor
  • För skidvallare
  • Avlägsnar fästvalla och klister

  I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

  Skidrengöring med Fibertex-rengöringsapplikator för snabb borttagning av valla. För rengöring av belag samt borttagning av valla och klister. Ta bort så mycket valla som möjligt med en sickel innan du använder skidrengöringen/skrubbern. Torka slutligen av skidan med Fiberlene. Den aktiva ingrediensen i denna skidrengöring är lågaromatiska kolväten, som har god effekt på fett och smuts. Aerosolen har en drivgas som inte skadar ozonskiktet och skidrengöringen är mindre brand- och mindre miljöfarlig än de flesta andra skidrengöringsprodukter. Ingen stark lukt.

  Fara

  H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066

  Varningar: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  • Fluorfri:
  • Vätska:
  • Nettovikt (kg):0.18
  • Kön:NoRelevance