I64N Base Cleaner liquid 500 ml

Tar bort fästvalla och klister från längdskidor.

Effektivt skidrengöringsmedel för borttagning av fästvalla och klister.

  Detaljer

  • Avlägsnar både fästvalla och klister
  • Lång hållbarhet
  • Passar alla nivåer.

  I64N Base Cleaner liquid 500 ml

  Skidrengöring för rengöring av belag och borttagning av valla och klister. Ta först bort så mycket valla som möjligt med en sickel. Fukta en bit Fiberlene med skidrengöringsmedel och gnugga tills vallan/smutsen har lösts upp. Torka av med torr Fiberlene. Den aktiva ingrediensen i detta flytande skidrengöringsmedel är lågaromatiska kolväten, som har en god effekt på fett och smuts. Aerosolen har lång hållbarhet och skidrengöringsmedlet är mindre brand- och mindre miljöfarligt än de flesta andra skidrengöringsprodukter. Praktiskt taget luktfri.

  Fara

  H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

  Varningar: Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  • Fluorfri:
  • Vätska:
  • Nettovikt (kg):0.47
  • Tillverkningsland:Norway