I69C Basecleaner 5 ltr

Tar bort fästvalla och klister från längdskidor.

Effektivt skidrengöringsmedel för borttagning av fästvalla och klister.

899 kr

  Detaljer

  • Skidrengöring
  • För rengöring av skidor
  • För skidverkstäder
  • Avlägsnar fästvalla och klister

  I69C Basecleaner 5 ltr

  Skidrengöring för rengöring av belag och borttagning av valla och klister. Ta först bort så mycket valla som möjligt med en sickel. Fukta en bit Fiberlene med skidrengöringsmedel och gnugga tills vallan/smutsen har lösts upp. Torka av med torr Fiberlene. Den aktiva ingrediensen i detta flytande skidrengöringsmedel är lågaromatiska kolväten, som har en god effekt på fett och smuts. Aerosolen har lång hållbarhet och skidrengöringsmedlet är mindre brand- och mindre miljöfarligt än de flesta andra skidrengöringsprodukter. Praktiskt taget luktfri.

  Fare

  H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

  Varningar: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Vätska:
  • Nettovikt (kg):4.16
  • Kön:NoRelevance