I74N Citrus basecleaner, 500ml

Rengör skidornas fästzon.

Tar bort fästvalla och klister från längdskidor.

179 kr

  Detaljer

  • Avlägsnar både fästvalla och klister
  • Lång hållbarhet
  • Passar alla nivåer.

  I74N Citrus basecleaner, 500ml

  Skidrengöring baserad på citrusfruktextrakt som är ett effektivt lösningsmedel. För rengöring av belag samt borttagning av valla och klister. Ta först bort så mycket valla som möjligt med en sickel. Fukta en bit Fiberlene med skidrengöringsmedel och gnugga tills vallan/smutsen har lösts upp. Torka av med torr Fiberlene. Aerosolen har lång hållbarhet och skidrengöringsmedlet är mindre brand- och mindre miljöfarligt än de flesta andra skidrengöringsprodukter. Citrusarom.

  Fara

  H-nummer: H226, H304, H315, H317, H410

  Varningar: Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • Fluorfri:
  • Vätska:
  • Nettovikt (kg):0.49
  • Tillverkningsland:Norway