K65C Uni quick klister ,150ml

Silverklister. Ger bra fäste i svåra fören

Universalsnabbklister. Enkelt att applicera på skidorna

  Detaljer

  • Snabbklister
  • Grovkornig påsksnö
  • För fritidsåkaren
  • Snabb och smidig applicering

  K65C Uni quick klister ,150ml

  Snabbklister med applikator. Temperaturområde -5 °C till +10 °C. Lösningen när snabb klisterapplicering krävs, till exempel för omväxlande påskföre. Perfekt för applicering om du behöver mer valla ute i spåret.

  Fara

  H-nummer: H222, H229, H315, H412

  Varningar: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  • Fluorfri:
  • Nettovikt (kg):0.2
  • Kön:NoRelevance