I61C Base Cleaner aerosol 70 ml

$0.00

Effektivt skidrengöringsmedel för borttagning av fästvalla och klister.

 • Skidrengöringssprej
 • För rengöring av skidor
 • För skidvallare
 • Liten och praktisk

Vi skickar inte till din plats

Kontakta din lokala återförsäljare eller ändra dina inställningar nedan

Produktinformation

Egenskaper

 • Produktnummer I61C
 • Tillverkningsland:Norway
 • Säsong:Fall/Winter
 • Koncept:I Line

  Fara

  H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066

  Varningar: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  Vanliga frågor

   Why do I need to clean my skis?

   To avoid poor grip and glide, you need to clean your skis. The purpose is to remove old wax before applying new wax.

   Use Base Cleaner, fiberlene and preferably a scraper to clean the grip zone. Use the glide wax cleaner and the fiberlene to clean the glide zone.

   Hur tar jag bort gammal valla?

   Det lättaste och mest skonsamma sättet att ta bort valla på är med fiberlene och Base Cleaner.

   En plastskrapa kan också användas om du har mycket gammal valla på skidorna som sitter hårt. 

   Video: Så tar du bort gammal valla

   Hur tar jag bort klister från mina skidor?

   Du använder klisterborttagare (I64N Base Cleaner) och fiberlene.

   Använd först fiberlene och klisterborttagare. Denna lägger du över klistret på dina skidor. Låt medlet verka en liten stund och använd sedan en sickel för att skrapa bort klistret som ligger under fiberlenet.

   På så vis får du bort det mesta av klistret utan att det blir för kladdigt. Putsa slutligen bort de sista resterna med fiberlene och klisterborttagare.

   Ett annat alternativ om du har vallabord och vallajärn är att du lägger fiberlene över skidans klister. För det varma vallajärnet över fiberlenet. Du kommer att märka att klistret fastnar i fiberleneduken. Ta en skrapa och skrapa av fiberlenet.

   Video: Så tar du bort gammalt klister

   Vilken utrustning behöver jag för att rengöra mina skidor?

   Du behöver Base Cleaner, Glide Wax Cleaner, fiberlene och en plastskrapa.

   Det enklaste och mest skonsamma sättet att avlägsna fästvalla på är med fiberlene och Base Cleaner. En plastskrapa kan också användas om du har mycket gammal valla på skidorna som sitter hårt. 

   Video: Så tar du bort gammal valla

   Använd Glide Wax Cleaner och fiberlene för att rengöra glidzonen.

   Det är viktigt att du inte använder Base Cleaner och Glide Wax Cleaner på skinskidor. Detta tar bort limmet från stighuden. Du kan rengöra dina skinskidor med Swix Skin Cleaner.

   Hur ofta bör man rengöra sina skidor?

   Du måste rengöra skidorna varje gång föret förändras och vallan som sitter på skidan inte längre passar de aktuella förhållandena.

   Dessutom måste du rengöra oftare om det är mycket smuts i spåret och/eller om snön är vass och sliter mycket på fästvallan. Orsaken är att vallan dras ut i glidzonen.

   Video: Så tar du bort gammal valla.

   Vad är skillnaden mellan röd (Base Cleaner) och svart rengöring (Glide Wax Cleaner)?

   Base Cleaner (röd förpackning) är för rengöring av fästzonen. Glide Wax Cleaner (svart förpackning) är för rengöring av glidzonen. När du använder Glide Wax Cleaner tar du bort smuts och inte glidvallan. Om du använder Base Cleaner så rensar du bort både glidvalla och smuts. När du har använt Base Cleaner i glidzonen måste du valla igen.

   Du ska inte använda Base Cleaner och Glide Wax Cleaner på skinskidor. Detta tar bort limmet från stighuden. Du kan rengöra dina skinskidor med Swix Skin Cleaner.

   Kan jag använda Base Cleaner i glidzonen?

   Nej, helst inte. Den gör att glidvallan försvinner och du torkar ut skidan. Om du använder Base Cleaner i glidzonen måste du valla skidan på nytt.

   Vi rekommenderar att du använder Base Cleaner när du vill tvätta bort valla och klister från skidornas fästzoner.

   Du ska inte använda Base Cleaner och Glide Wax Cleaner på skinskidor. Detta tar bort limmet från stighuden. Du kan rengöra dina skinskidor med Swix Skin Cleaner.

   Kan jag använda Glide Wax Cleaner i fästzonen?

   Nej, helst inte. Produkten är relativt dyr och kommer inte att vara särskilt effektiv för att få bort gammal fästvalla och klister.

   Vi rekommenderar att du använder Base Cleaner när du vill tvätta bort valla och klister från skidornas fästzoner.

   Video:

  Leverans och retur

  Varan måste vara oanvänd och returneras oskadad i originalförpackningen.