Glide Wax Cleaner, 500ml

500 kr

Milt rengöringsmedel som rengör och smörjer belagets glidzon

 • I lager
 • Skidrengöring för glidzonen
 • För rengöring av skidor
 • För skidvallare
 • Ger snabbare skidor

Vi skickar inte till din plats

Kontakta din lokala återförsäljare eller ändra dina inställningar nedan

Produktinformation

Egenskaper

 • Produktnummer I84N
 • Tillverkningsland:Norway
 • Sesong:Fall/Winter
 • Koncept:I Line

  Fara

  H-nummer: H225, H304, H319, H336, H412, EUH066

  Varningar: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  Leverans och retur

  Varan måste vara oanvänd och returneras oskadad i originalförpackningen.

  Glide Wax Cleaner, 500ml