HORIZON

Langt der fremme i horisonten ligger nye impulser. Det er dit vi retter blikket nå. Utviklet for kvinner i alle aldre. Hun er fremtidsrettet, og opptatt av hva som kommer. Horizon er skapt spesifikt for henne. Horisontale detaljer som fanger blikket. Vår plan er at Horizon skal representere et utvidet, nytt perspektiv.