K65C Uni quick klister ,150ml

Klister med sølv. Gir feste under skiene på vanskelig forhold

Universal hurtigklister. Lett å legge på skiene

  Detaljer

  • Hurtigklister
  • Grovkornet påskesnø
  • Fluorfri
  • Rask pålegging uten søl

  K65C Uni quick klister ,150ml

  Hurtigklister med applikator. Temperaturområde -5°C til +10°C. Løsningen for rask klisterpålegging f.eks. i påsken. Ideelt når du allerede er ute i sporet og trenger mer smøring.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H315, H412

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Netto vekt (kg):0.2
  • Kjønn:NoRelevance