V40LC Blue grip spray-2/-15C, 70ml

Flytende festevoks som sprayes på skiene

Festevoks på spray som gir feste under skiene på kaldt føre.

  Detaljer

  • Festevoks på spray
  • For kalde forhold
  • Fluorfri
  • Raskt og enkelt

  V40LC Blue grip spray-2/-15C, 70ml

  Blå festespray, -2°C til -15°C. Flytende festespray som dekker et vidt temperaturområde på kaldt føre på ny- og finkornet snø. Et renslig og tidsbesparende alternativ som gir pålitelig feste. "Opp-ned"-spraydyse som gir bedre kontroll ved pålegging. Legg tynt på.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H315, H336, H411

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.06
  • Kjønn:NoRelevance