I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

5 pk. rensesavietter for å fjerne skismøring

Effektiv skirens saviett for fjerning av festevoks og klister.

  Detaljer

  • Savietter med skirens
  • Til rengjøring av ski
  • Fluorfri
  • For deg som smører ski

  I60C Ski Cleaner Wipe, PK a 5 pcs

  Skirens saviett i fleece for rengjøring av ski. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før rengjøring med savietten.

  Fare

  H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

  FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.08
  • Kjønn:NoRelevance