I64N Base Cleaner liquid 500 ml

Fjerner festevoks og klister fra langrennsski.

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

  Detaljer

  • Fjerner både tørrvoks og klister
  • Lang holdbarhet
  • Fluorfri
  • Passer til alle nivåer.

  I64N Base Cleaner liquid 500 ml

  Skirens for rengjøring av skisåler samt voks- og klisterfjerning. Fjern først så mye smøring som mulig med en skrape. Fukt et stykke Fiberlene-papir med skirens og gni til smøringen/skitten er oppløst. Tørk av med en tørr Fiberlene-fille. Den aktive ingrediensen i denne flytende skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Nesten luktfri.

  Fare

  H-nummer: H226, H304, H336, H412, EUH066

  FAREANGIVELSE: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.47
  • Opprinnelsesland:Norway